Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Splošne določbe

Ste na spletnem mestu, ki je last DTs HUB d.o.o. in vključuje vse spletne strani in podstrani FroomCare Pro (https://www.froomcarepro.com/), ter vse vključene storitve podjetja DTs HUB d.o.o. (v nadaljevanju spletno mesto FroomCare Pro).

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta FroomCare Pro (v nadaljevanju splošni pogoji) določajo pogoje, omejitve in način uporabe spletnega mesta  Z obiskom spletnega mesta FroomCare Pro potrjujete, da ste v celoti seznanjeni s splošnimi pogoji, da se z njimi strinjate in sprejemate vse določbe splošnih pogojev. Če se z njimi ne strinjate, vas prosimo, da spletno mesto FroomCare Pro takoj zapustite.

DTs HUB d.o.o. si kot upravljavec spletnega mesta FroomCare Pro pridržuje pravico, da splošne pogoje občasno dopolnjuje in posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov. Prosimo vas, da pred vsako uporabo spletnega mesta FroomCare Pro preverite datum zadnje spremembe splošnih pogojev.

Uredniška politika spletnega mesta FroomCare Pro

Avtorske pravice, blagovne znamke in druge pravice, ki izhajajo iz intelektualne lastnine

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Izključitev odgovornosti upravljavca

Odgovornost uporabnika

Načini plačila

Cene

Končne določbe

 

Uredniška politika spletnega mesta FroomCare Pro

Ste na spletnem mestu, ki je last DTs HUB d.o.o. in vključuje vse spletne strani in podstrani FroomCare Pro (https://www.froomcarepro.com/), ter vse vključene storitve podjetja DTs HUB d.o.o. (v nadaljevanju spletno mesto FroomCare Pro).

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta FroomCare Pro (v nadaljevanju splošni pogoji) določajo pogoje, omejitve in način uporabe spletnega mesta  Z obiskom spletnega mesta FroomCare Pro potrjujete, da ste v celoti seznanjeni s splošnimi pogoji, da se z njimi strinjate in sprejemate vse določbe splošnih pogojev. Če se z njimi ne strinjate, vas prosimo, da spletno mesto FroomCare Pro takoj zapustite.

DTs HUB d.o.o. si kot upravljavec spletnega mesta FroomCare Pro pridržuje pravico, da splošne pogoje občasno dopolnjuje in posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov. Prosimo vas, da pred vsako uporabo spletnega mesta FroomCare Pro preverite datum zadnje spremembe splošnih pogojev.

 

Avtorske pravice, blagovne znamke in druge pravice, ki izhajajo iz intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta FroomCare Pro (tj. vse informacije, gradiva in vse druge vsebine v kakršnikoli obliki, ki so objavljene na spletnem mestu FroomCare Pro), je avtorsko delo in je avtorskopravno varovano, oziroma je DTs HUB d.o.o. nosilec pravic za njihovo uporabo, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse pravice so pridržane. Celotna vsebina spletnega mesta FroomCare Pro je zaščitena z avtorskimi pravicami in jo lahko uporabniki uporabljate le v zasebne in nekomercialne namene in nikakor ne v javne ali komercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, razmnoževanje in distribucija, ponovno objavljanje, prevajanje, širjenje ali kakršnokoli obdelovanje vsebine spletnega mesta FroomCare Pro.com.

Blagovne in storitvene znamke, objavljene na spletnem mestu FroomCare Pro, so last DTs HUB d.o.o. oz. je DTs HUB d.o.o. imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi. Uporaba teh blagovnih in storitvenih znamk je prepovedana. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Kot uporabnik ste dolžni v okviru dovoljene uporabe vsebin spletnega mesta FroomCare Pro ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila. Nepooblaščena uporaba ali zloraba katerekoli registrirane blagovne znamke ali logotipa DTs HUB d.o.o. ni dovoljena. Kot uporabnik ste seznanjeni, da lahko DTs HUB d.o.o. v primeru kršitve avtorskih ali drugih pravic intelektualne lastnine proti kršitelju sproži civilni in/ali kazenski postopek.

 

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

DTs HUB d.o.o. se zaveda, da je varovanje osebnih podatkov za uporabnike zelo pomembno, zato se obvezuje, da bo skrbno varovala podatke uporabnikov in jih uporabljala izključno za namene, za katere jih uporabnik spletnega mesta FroomCare Pro posreduje. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo na spletnem mestu FroomCare Pro, bo vsakokrat obdelala in varovala v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov; ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.) in izjavo o varstvu osebnih podatkov.

DTs HUB d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se obvezuje, da bo podatke uporabnikov varovala v skladu z Zakonom o elektronski komunikaciji (ZEKom-1, Ur. l. RS, št. 109/2012 in nasl.). Kot večina spletnih strani tudi spletno mesto FroomCare Pro uporablja piškotke za pravilno delovanje določenih storitev in boljšo uporabnikovo izkušnjo. Kot uporabnik spletnega mesta FroomCare Pro lahko piškotke kadarkoli sprejmete ali jih zavrnete. Če ne želite sprejemati piškotkov, nastavite svoj brskalnik tako, da izbriše vse piškotke s trdega diska računalnika, jih blokira ali vas opozori, preden se piškotek shrani na disk. Vse o piškotkih in seznam vseh piškotkov, ki ji uporabljamo na spletnem mestu FroomCare Pro, lahko najdete v sklopu O piškotkih.

 

Izključitev odgovornosti upravljavca

DTs HUB d.o.o. se po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ažurne, natančne in preverjene podatke na spletnem mestu FroomCare Pro, vendar opozarja uporabnike, da so vse vsebine informativnega značaja, zato ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo veljavnost, točnost, popolnost in/ali celovitost.

DTs HUB d.o.o. ne prevzema odgovornosti za kakršnakoli dejanja, izvedena na osnovi vsebin spletnega mesta FroomCare Pro.

Spletno mesto FroomCare Pro vključuje povezave s spletnimi stranmi drugih upravljavcev, nad katerimi DTs HUB d.o.o. nima nobenega nadzora, zato DTs HUB d.o.o. ne more jamčiti in ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli morebitne nezakonite vsebine ali odgovornosti za zaščito podatkov ali druge pravne kršitve na teh straneh. DTs HUB d.o.o. bo v primeru ugotovljenih kršitev veljavne zakonodaje nemudoma odstranila kakršnokoli povezavo ali vsebino na spletnem mestu FroomCare Pro.

DTs HUB d.o.o. ne prevzema odgovornosti za občasno nedelovanje spletnega mesta FroomCare Pro, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko izhajale iz obstoja spletnega mesta FroomCare Pro, dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali je bil DTs HUB d.o.o. obveščen o možnosti take škode.

Kot uporabnik uporabljate spletno mesto FroomCare Pro na lastno odgovornost. DTs HUB d.o.o. ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, do katere bi lahko prišlo zaradi uporabe spletnega mesta FroomCare Pro.

 

Odgovornost uporabnika

Spletnega mesta FroomCare Pro in/ali storitev ni dovoljeno uporabljati tako, da bi lahko poškodovali, onemogočili, preobremenili ali škodili spletnemu mestu FroomCare Pro. Prav tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom in/ali upravljavcu. Pridobivanje kakršnegakoli gradiva ali informacij na spletnem mestu FroomCare Pro s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletnega mesta, ni dovoljeno. Uporaba spletnega mesta FroomCare Pro in storitev je prepovedana za prenašanje škodljivih ali zlonamernih programov. Prepovedana je tudi kakršnakoli druga zloraba spletnega mesta FroomCare Pro in storitev.

Kot uporabnik spletnega mesta FroomCare Pro se zavezujete, da z uporabo spletnega mesta FroomCare Pro ne boste kršili veljavne zakonodaje, splošnih pogojev, načel morale in etike in pravic tretjih oseb (pravic industrijske lastnine, avtorskih pravic in sorodnih pravic tretjih oseb) in da spletnega mesta FroomCare Pro ne boste uporabljali za nezakonite namene.

Kot uporabnik spletnega mesta FroomCare Pro v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarjate za vso škodo, ki nastane, če spletno mesto FroomCare Pro in/ali storitve uporabljate v komercialne namene ali če spletno mesto FroomCare Pro in/ali storitve uporabljate za prenašanje škodljivih ali zlonamernih programov, kakor tudi, če spletno mesto FroomCare Pro in/ali storitve zlorabite na kakršenkoli drug način ali ga uporabljate za nezakonite namene.

 

Načini plačila

V spletnem nakupovalnem centru froomcare.com ponudnik omogoča naslednje načine plačila:
– plačilo s Paypal-om (kreditno kartico),
– plačilo s Stripe-om (kreditna kartica)

Ponudnik izda račun na trajnem mediju z razčlenjenimi stroški.

 

Cene

Vse cene, navedene v spletnem nakupovalnem centru froomcarepro.com, vključujejo 22% DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.
Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila pod zgoraj navedenimi pogoji.
V primeru, da se cena artikla/produkta v času obdelave naročila spremeni, bo ponudnik kupca o tem obvestil. Ponudnik bo po svojih najboljših močeh skušal v vsakem primeru kupcu zagotoviti nižjo ceno oz. ponuditi ustrezno rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

 

Končne določbe

Če je, ali postane, katero izmed določil teh splošnih pogojev nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost drugih določb splošnih pogojev. Kot uporabnika spletnega mesta FroomCare Pro vas prosimo, da morebitne nepravilnosti in/ali kršitve teh splošnih pogojev in/ali veljavne zakonodaje na spletnem mestu FroomCare Pro nemudoma sporočite na naš naslov:

DTs HUB d.o.o.

Podbrezje 150, 4202

E-mail: office@dts-hub.com

DTs HUB d.o.o.

Zadnja posodobitev: 16 september 2021

DTs HUB d.o.o. © Vse pravice pridržane.